Celem działania Stowarzyszenia „Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej” jest rzetelna popularyzacja wiedzy pozwalającej Obywatelom na aktywne uczestniczenie w życiu społecznym oraz podejmowanie świadomych decyzji mających wpływ na każdego z nas, jak i kształt Państwa.

Partnerami „Inicjatywy” są: Fundacja „Pro publico bono”, Związek Banków Polskich, Związek Powiatów Polskich, dziennik „Rzeczpospolita”, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Kancelaria „Juris”.