Pandemia Covid-19 radykalnie wpłynęła na codzienne funkcjonowanie obywateli i instytucji państwowych, a nowe realia okazały się olbrzymim wyzwaniem. Tempo zmian oraz ich zakres, często nieczytelne, doraźne regulacje prawne, publikowanie rzetelnych informacji obok wątpliwych opinii i poglądów, prowadzą do dezorientacji oraz spadku zaufania obywateli do źródeł informacji.

W odpowiedzi na tę sytuację, Stowarzyszenie „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” wraz z uznanymi specjalistami z obszaru nauk medycznych i prawnych, postanowiło podjąć działania na rzecz upowszechniania rzetelnej, wiarygodnej i w przystępny sposób zredagowanej, specjalistycznej wiedzy o regulacjach czasu pandemii i instytucjach ochrony zdrowia. Celem Projektu “Sieć Wiedzy – Zdrowie” jest przywrócenie społecznego zaufania do źródeł informacji oraz zredukowanie informacyjnego chaosu.

Ideą przedsięwzięcia jest dostarczanie Obywatelom rzetelnej, przejrzyście przedstawionej, wiedzy w zakresie opieki zdrowotnej, obejmującej przede wszystkim te aspekty życia prywatnego, społecznego i zawodowego, które w czasie epidemii COVID-19 podlegają szczególnym regulacjom. 

Chcemy udostępniać opracowywane przez specjalistów proste, a zarazem rzetelne wyjaśnienia pojęć i terminów, opisy obowiązujących procedur, a także rekomendowane sposoby postępowania w kluczowych sprawach. Ponadto przedstawiamy prawa i obowiązki – z jednej strony, Obywatela (w roli konsumenta, interesanta w urzędzie lub chorego/pacjenta), a z drugiej, podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym: POZ, AOS, szpitali oraz sanepidu i policji. Objaśniamy także regulacje dotyczące warunków wykonywania pracy w okresie epidemii – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Ważniejsze pojęcia i terminy – w zależności od potrzeb i dociekliwości Użytkownika – przedstawiane są w trzech zakresach: podstawowym – słownikowym, encyklopedycznym oraz źródłowym.

Właściwie rozumiana troska o zdrowie wymaga od nas znajomości zasad funkcjonowania kluczowych instytucji, a także pojęć organizujących i warunkujących życie i zdrowie społeczności. Celem podejmowanych przez nas działań jest przedstawienie ich w taki sposób, by każdy obywatel, konsument lub pacjent miał możliwość podjęcia świadomych decyzji dotyczących ochrony zdrowia, a zarazem związanych z życiem rodzinnym, zawodowym, gospodarczym oraz społecznym.

Informacje udostępniane w ramach realizacji Projektu, prezentowane będą zarówno w formie tradycyjnej w dzienniku “Rzeczpospolita”, na jej stronie internetowej, stronie Projektu swiadomiwpandemii.pl, jak też na stronach internetowych Partnerów Projektu.

Z uwagi na zakres prezentowanego materiału, informacje publikowane będą w czterech transzach, przy czym publikacja ostatniej transzy planowana jest na czerwiec br.